top of page

                             Privacyverklaring / AVG

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Mardiefotografie kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Mardiefotografie, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Mardiefotografie verstrekt. Mardiefotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Je voor- en achternaam
– Je adresgegevens
– Je telefoonnummer
– Je e-mailadres
– Je IP-adres

2. WAAROM  MARDIEFOTOGRAFIE GEGEVENS NODIG HEEFT

Mardiefotografie verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Mardiefotografie jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van een opdracht.

3. HOE LANG MARDIEFOTOGRAFIE GEGEVENS BEWAART

Mardiefotografie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

4. DELEN MET ANDEREN

Mardiefotografie verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mardiefotografie@gmail.com . Mardiefotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

5. BEVEILIGEN

Mardiefotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Mardiefotografie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Mardiefotografie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via mardiefotografie@gmail.com.

Mardiefotografie is als volgt te bereiken:
Postadres & vestigingsadres: Ijzendijkseweg 14, 4522 PP Biervliet
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 65693876
Telefoon: 0683651275
E-mailadres: mardiefotografie@gmail.com

bottom of page